Rugpijn is een verzamelnaam voor verschillende klachten aan de rug c.q. wervelkolom. Denk hierbij aan nekklachten, lage rugklachten en klachten van de bovenrug. Rugklachten komen heel veel voor en ongeveer 80% van de volwassenen heeft wel eens last van een zeurende of stekende rugklachten, met of zonder uitstraling naar bil en/of been, naar schouder en/of arm. Dit kan gepaard gaan met tintelingen of prikkelingen in de arm of het been.

Visie Osteopathie op rugpijn

Osteopathie heeft een geheel eigen visie op rugpijn. Bij pijn heeft iemand pijn in de rug welke vaak gepaard gaat een beperkte beweeglijkheid, waarbij de oorzaak van de pijn niet in de rug zelf zit, maar van elders uit het lichaam komt. De osteopaat zal in zijn onderzoek de rug zelf onderzoeken en zal daarnaast zoeken naar de onderliggende oorzaak van de rugpijn. Dit ligt in veel gevallen in de beweeglijkheid van de organen in de buik en het bekken. Deze zitten middels spieren aan de rug en het bekken vast. Wanneer de spieren meer gespannen zijn dan normaal, dan zal de beweeglijkheid van de rug verminderen en kan er rugpijn ontstaan. Dit is slechts één van de oorzaken van rugpijn.

De oorzaak rugpijn

Tijdens de behandeling zal de osteopaat zich dan ook richten op de oorzaak van de rugklachten. Wanneer deze oorzaak behandeld is en geen invloed meer heeft op de rug, zal de rugpijn verminderen dan wel verdwijnen. De osteopaat zal de rug zelf zeker behandelen wanneer er nog restverschijnselen van de rugpijn aanwezig is. De osteopaat is er in getraind de vele oorzaken van rugklachten op te sporen en waar mogelijk te behandelen. Een verhoogde of verlaagde spierspanning van de spieren die de organen op hun plek houden zullen onderzocht en waar nodig behandeld worden.

Lage rugklachten

Bij lage rugklachten zal de osteopaat kijken naar de spieren die steun geven aan de organen in het kleine bekken en de onderbuik en eveneens naar de beweeglijkheid van deze organen.

Bovenrug

Bij klachten van de bovenrug zal de osteopaat de hals en de borstkas onderzoek. Hieronder vallen ook de spieren ín de borstkas, alsmede de beweeglijkheid van de organen in de borstkas en de hals.

Nekklachten

De nek is een bijzonder deel van de wervelkolom. Verschillende delen van de nek reageren op verandering van nagenoeg alle organen in het lichaam. Verminderde werking en beweeglijkheid van een orgaan heeft altijd een reactie in de nek. Het is aan de osteopaat de oorzaak van de nekklacht van de patiënt te onderzoeken en te behandelen. Het verwachtte gevolg is dat de nekpijn hierdoor verdwijnt. Tijdens de behandeling zal de nek zelf, indien nodig, ook behandeld worden.