Vermoeidheidsklachten kunnen ontstaan door overbelasting van de lever en bijnieren. De oorzaken hiervan kunnen onder andere zijn: een verkeerd voedingspatroon, langdurige stress en ziektes zoals bijvoorbeeld de ziekte van Pfeiffer. De lever en de bijnieren zullen als gevolg hiervan minder efficiënt gaan werken en daardoor minder energie leveren met als gevolg vermoeidheid. Dit kan zich uiten in klachten als Burn Out, CVS (Chronisch Vermoeidheidssyndroom) en ME.

Het lichaam kan hierdoor minder efficiënt afvalstoffen verwerken. De klachten die hieruit voortkomen zijn allerlei gewrichtsklachten, denk aan fibromyalgie en spierklachten.

Wat kan de osteopaat aan vermoeidheidsklachten doen?

De osteopaat zal de mobiliteit van de vliezen rondom de lever en de nieren/bijnieren verbeteren en daarnaast de invloed van het zenuwstelsel op de functie van de lever verbeteren. Het lichaam kan dan beter herstellen en het energie-niveau zal hiermee stijgen.
Naast deze behandeling zal er aandacht besteed worden aan het voedingspatroon en stress. Wanneer er eveneens slaapproblemen aanwezig zijn, dan zal dit zeker meegenomen worden in de behandeling.