Sport en osteopathie gaan heel goed samen. De laatste tijd is er steeds meer in het nieuws dat Osteopathie heel belangrijk is voor sporters. Osteopathie zal de sporter met sportblessures helpen eerder en beter te herstellen. Daarnaast kan osteopathie heel goed preventief werken. Je ziet om deze redenen osteopathie meer en meer in de topsport ingezet worden.

“Voorkomen is beter dan genezen!”

Het herstel zal met sprongen vooruit gaan, wanneer de osteopaat en de sportfysiotherapeut of sportarts samenwerken in het revalidatieproces van de sporter.

Osteopathie en sport kunnen in 3 categorieën verdeeld worden:

  • Acute Sportblessures
  • Chronische en terugkerende sportblessures
  • Preventie

Acute Sportblessures

Met name bij contactsporten als voetbal, hockey en basketbal kunnen sportblessures snel ontstaan. Maar ook bij niet-contactsporten, waar het uiterste van de sporter gevraagd wordt aan coördinatie en kracht, als tennis en turnen, kan een verminderde beweeglijkheid in het lichaam ervoor zorgen dat klachten ontstaan. Osteopathie zal de revalidatie versnellen. Dit geldt voor zowel recreatieve sporters als voor professionele sporters.

Chronische en terugkerende blessures

Hierbij zal een onderliggend probleem het herstel in de weg staan. In de meeste gevallen gaat het om een probleem in de beweeglijkheid en functie van één of meerdere organen. De osteopaat is bij uitstek de therapeut die deze oorzaak kan behandelen om zo het lichaam te  laten herstellen. Dit geeft de grootste kans op volledig herstel, zodat de sporter zijn sport optimaal kan hervatten.

Preventie

Osteopathie heeft een grote preventieve werking op het ontstaan van sportblessures.Klachten zullen zich altijd uiten in het bewegingsapparaat. Bijvoorbeeld als schouderklachten en kniepijn. De oorzaak van klachten in het bewegingsapparaat ligt in de meeste gevallen in het systeem van de organen en/of het ruggenmerg. Deze systemen zijn op verschillende manieren verbonden met het bewegingsapparaat. Het lichaam zal zich altijd aanpassen aan een probleem dat zich voordoet in het orgaansysteem om het orgaansysteem zo optimaal mogelijke te laten functioneren. Ook als dit klachten zal geven in het bewegingsapparaat.
Door op tijd / preventief naar de osteopaat te gaan, kan voorkomen worden dat een dysbalans in de verschillende systemen in het lichaam klachten veroorzaken. De osteopaat zich richt zijn onderzoek en behandeling op het geheel hiervan en de samenhang onderling. Hiermee doet de sporter zijn/haar voordeel. Klachten zullen sneller en vollediger herstellen. De kans op een blessure neemt hiermee enorm af.