Het komt zoveel voor dat de meeste mensen er wel eens last van hebben. In de meeste gevallen is het onschuldig. Er zijn verschillende vormen van hoofdpijn als spanningshoofdpijn, migraine, clusterhoofdpijn, hoofdpijn als gevolg van medicijngebruik en menstruele hoofdpijn.

Wat kan ik doen tegen hoofdpijn?

Het is een klacht, die in de meeste gevallen, goed behandeld kan worden door een osteopaat.
De oorzaak van de pijn zit meestal elders in het lichaam. Een bewegingsverlies van een orgaan, dat hierdoor minder optimaal zijn functie zal uitvoeren, kan de pijn veroorzaken. Bij bewegingsverlies van een orgaan geeft het lichaam via zenuwen meer prikkels door van het orgaan naar de nek, de hersenstam en de hersenen. Hier ontstaat een overprikkeling, welke de hoofdpijn veroorzaakt.

Spierspanning in de nek kan eveneens pijn geven. Echter, de oorzaak van nekklachten zit in de meeste gevallen elders in het lichaam. De osteopaat zoekt altijd naar de onderliggende oorzaak van de pijn. Als de oorzaak behandeld wordt, zal de overprikkeling en verhoogde spierspanning normaliseren. Dan zal de hoofdpijn verdwijnen.

Migraine is behandelbaar!

In Westers landen heeft 11% van de bevolking migraine-klachten. In Nederland ligt dit percentage nog hoger dan in alle andere Europese landen.
De typische hoofdpijn wordt meestal aan één zijde gevoeld, maar kan ook dubbelzijdig voorkomen. Migraine gaat dikwijls gepaard met overgevoeligheid voor licht en geluid. Typische kenmerken van migraine zijn:visuele aura, overgevoeligheid voor licht en geluid, kloppende hoofdpijn (meestal éénzijdig), pijn verergert bij lichamelijke inspanning en voorover bukken, misselijkheid, overgevoeligheid voor bepaalde geuren, concentratieverlies en droge mond.

Daarnaast ervaren migrainepatiënten veelvuldig duizeligheid, maagklachten, buikklachten, obstipatie, nekklachten, klachten van armen en benen en tussen de schouderbladen. Maar ook zenuwachtigheid, gevoel onder spanning te staan, neerslachtigheid, angstgevoelens, piekeren en geïrriteerdheid.

Migraine is een neurovasculaire aandoening met de hierboven beschreven vegetatieve en neurologische symptomen. Migrainemedicatie heeft een beperkte effectiviteit: maximaal 55% van de migrainepatiënten geeft aan een vermindering van 50% van de aanvalsfrequentie te ervaren. Door veelvuldig gebruik van migrainemedicatie kan een medicatieafhankelijke hoofdpijn ontstaan. Het algemeen welbevinden van migrainepatiënten tussen de aanvallen door neemt hierdoor af.

Uit recentelijk onderzoek is naar voren gekomen dat osteopathie significante verbeteringen geeft van migraineklachten, als hoofdpijn, duizeligheid, maagklachten, buikklachten, obstipatie, nekklachten, klachten van armen en benen en tussen de schouderbladen. Ook ervaren migrainepatiënten na afsluiting van de behandeling significante verbetering van neerslachtigheid, angstgevoelens, ongelukkigheid, piekeren en geïrriteerdheid.
Tevens is er een groep patiënten die volledig kan herstellen van migraine.