Hieronder vindt u de brief van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie over de door de overheid opgelegde BTW van 21% voor uw behandeling osteopathie.

Osteopathie en 21% BTW plicht?

“Betreft: informatiebrief voor cliënten osteopathie omtrent BTW heffing per 01 januari 2013.
 

Beste/geachte cliënt,

Middels deze brief wil de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) u inlichten over de invoering van BTW op uw behandeling bij de osteopaat. Deze regeling gaat in op 01-01-2013.

De overheid heeft in haar bezuinigingsplannen (het zgn. Kunduz- of lenteakkoord) gemeend dat alle niet BIG- geregistreerde zorgverleners (osteopathie) 21 % omzetbelasting moeten gaan afdragen.
Dit is in strijd met Europese richtlijnen, die voorschrijven dat medisch handelen vrijgesteld zou moeten zijn van BTW. Bovendien is het een vorm van discriminatie daar andere, vergelijkbare beroepen zoals fysiotherapie, wel vrijstelling genieten. Deze beroepen zijn opgenomen in het zgn. BIG-register, een door de overheid beheerd register dat ontoegankelijk is.
Regelrechte kartelvorming dus. Feitelijk beschouwt de overheid osteopathie als een luxeartikel waarvoor u 21% belasting over moet betalen. De NVO stelt alles in het werk om deze maatregel teniet te doen. Echter tot op heden zonder resultaat. Wanneer u onze acties wilt steunen, kan dat via ondertekening van een petitie op:


http://osteopathiebtwvrij.petities.nl
/

Voor u als klant kan dit inhouden dat de tarieven voor een consult osteopathie per 01 januari 2013 veranderen. Uw osteopaat is verplicht om BTW af te dragen aan de belastingdienst. Hij of zij kan u hiervoor volledig of gedeeltelijk belasten. Het is dus raadzaam om na te vragen welk consulttarief uw osteopaat gaat hanteren.
Graag wil de NVO u er nogmaals op attenderen dat het niet de osteopaten zijn die een verhoging van de kosten voor een consult wensen. Het is een maatregel van de overheid waar elke osteopaat zich aan dient conformeren.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw osteopaat of met het secretariaat van de NVO via de website (www.osteopathie.nl) of via 040-2217630. Wij hopen u middels deze brief voldoende op de hoogte te hebben gesteld over de aankomende veranderingen.”

De bovenstaande tekst is door de NVO opgesteld.

Met hartelijke groet,

Daan de Vries, osteopaat D.O.-MRO

21 % Osteopathie